Velkommen til Norsk Prosjekt AS

Norsk Prosjekt AS er ett spesialselskap som leverer utstyr og tjenester i forbindelse med ozonrensing av bl.a. vann, tanker og rørsystemer. Med over 10 års erfaring besitter vi en betydelig kompetanse innen feltet.

Vi har utviklet effektive ozongeneratorer som tar hånd om lukt- og bakterieproblemer fra for eksempel SRM, pumpestasjoner og komprimatorer.

I en ozongenerator reproduserer vi med utgangpunkt i naturens egen teknikk effekten av et lynnedslag. En høyspent utladning med en frekvens på 6000 Hz vil spalte O2 molekyler. Frie O2 atomer vil igjen danne bl.a. O3 (ozon), en forbindelse som f.eks. ikke bare er 52 % kraftigere enn klor, men som også vil jobbe 3125 ganger raskere.

Våre ozongeneratorer kan tilpasses mange applikasjoner, og gir svært god cost/benefit til våre kunder innen:

• Flaskevann & drikkevarer
• Vannbehandling
• Næringsmiddel produksjon
• Akvakultur & oppdrett
• Laboratorier & forskning
• Private & kommunale vannverk
• Industrielt prosessvann
• Luktbehandling & atmosfærekontroll
• OEM & Private Merker
• Kjøletårn